Ważną kwestią przy wyborze hasła jest przestrzeganie paru istotnych kwestii. Główne zasady dostępne są w artykule. Pod tym adresem można również sprawdzić jakość utworzonego hasła.