Jesteśmy w pełni zależni od technologii cybernetycznej i nie możemy od tego uciec – powiedział Andrew Nagorski, Zastępca Prezesa i Dyrektor ds. Polityki Społecznej w EastWest Institute podczas panelu Cyberbezpieczeostwo – wyzwanie XXI wieku zorganizowanego przez Instytut Kościuszki w
ramach tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Żyjemy w świecie, w którym systemy teleinformatyczne są fundamentem sprawnego działania najważniejszych obszarów życia obywateli, funkcjonowania sektora publicznego, a także warunkiem rozwoju państw – wskazują eksperci Instytutu Kościuszki.

W dobie powszechnej informatyzacji nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym cyberprzestępcy mogliby sparaliżować światowe rynki finansowe, uzyskać dostęp do kont bankowych, wykraść tajne informacje wywiadowcze lub przejąć kontrolę nad systemem telekomunikacyjnym państwa. Instytut Kościuszki uważa, że konieczne jest podjęcie odpowiednich decyzji i działań, mających na celu zapewnienie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Celem panelu było zainicjowanie tych działań.

Panel rozpoczął Siergiej Grinajew, Dyrektor Generalny Centrum Prognoz Strategicznych, który zauważył, iż współcześnie charakter zagrożeń płynących z sieci bardzo się zmienił. Nastąpił wzrost ich liczby i intensywności. Stanowią one zupełnie nową kategorię.

Martin Borrett Dyrektor Instytutu IBM ds. Bezpieczeostwa w Europie zwrócił uwagę, że cyberbezpieczeństwo wymaga systemowego podejścia. Postęp idzie w parze z bezpieczeństwem, bezwzględnie należy wspierać innowację, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo – dodał. Istotnym elementem tego procesu jest współpraca sektora prywatnego z publicznym. Zaufanie i dzielenie się z władzami informacjami oraz dobrymi praktykami to istotny postulat postawiony przez Borretta. Tym bardziej, że cyberzagrożenia mogą mieć wielkie konsekwencje dla całej globalnej gospodarki – dodał. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że teleinformatyczna infrastruktura krytyczna współczesnych państw jest ściśle połączona z informatyczną architekturą sektora prywatnego – dodają eksperci Instytutu.

Internet nie zna granic, rozwiązania budowane wyłącznie na poziomie państwowym nie działają – powiedział Andrew Nagorski. Technologia wyprzedza politykę, dlatego tak ważna jest współpraca prywatno – publiczna – dodał. Problem stanowią także współczesne rozwiązania technologiczne. Ilustracją tego problemy jest między innymi fakt, że obecnie w przeważającym stopniu międzynarodowa komunikacja internetowa
oparta jest o użycie kabli optycznych płynących po dnie wód morskich i oceanów – zauważył Nagorski. Są one wyjątkowo podatne na ataki i wypadki losowe. Uzyskanie samego pozwolenia aby statki mogły dopłynąć do kabli może zająć nawet ponad dwa miesiące powiedział. To pokazuje jak
bardzo jesteśmy zagrożeni.

źródło. INSTYTUT KOŚCIUSZKI – ik.org.pl